110. Výročie založenia DHZ vo Valaskej Dubovej

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Dubovej bude pri príležitosti 110. výročia od založenia usporadúvať veľkolepú slávnosť na ktorú ste srdečne všetci pozvaní.

Na slávnostiach budete môcť vidieť okrem odovzdávania ocenení, aj ukážky hasenia pomocou ručnej hasičskej striekačky, hasičskú dychovú hudbu a taktiež aj historický hasičský automobil Praga RN. Pre všetkých milovníkov a našincov hasičiny je pripravený bohatý program.

Príďte sa zabaviť a spríjemniť si krásnu nedeľu.

Tešíme sa na Vás.

plagat-1_4