Hasiči ľuďom

Hasiči ľuďom

Občianske združenie HASIČI ĽUĎOM

Občianske združenie HASIČI ĽUĎOM vzniklo 12.1.2016 ako nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie občanov pôsobiacich na území SR. Sídlom združenia je obec Valaská Dubová č. 39.

Hlavným cieľom združenia je podpora a propagácia myšlienok hasičstva a podpora hasičského športu vo všetkých vekový kategóriách.

Kontakt:

Predseda OZ: Ing. Marek Bačík
E-mail: bacikmarek@gmail.com
Mobil: 0917 432 244

Podpredseda OZ: Ing. Jaroslav Mlynárik
E-mail: jaroslav.mlynarikml@gmail.com
Mobil: 0911 488 738

Bankové spojenie:

FIO Banka
Číslo účtu: 2400997793/8330
IBAN:  SK5683300000002400997793
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Tlačivo na stiahnutie:

Venujte nám 2% z dane