Výbor DHZ

Výbor DHZ Valaská Dubová

Funkcia Meno priezvisko Doba funkcie
Predseda DHZ Ing. Marek Bačík 2021
Veliteľ DHZ Ing. Jaroslav Mlynárik 2021
Preventivár obce Ing. Marek Bačík 2021
Pokladník DHZ MVDr. Katarína Bocková 2021
Revízor Tomáš Lisičan 2021
Hospodár DHZ Benedikt Gajdoš 2021
Hlavný strojník DHZ Ing. Ivan Drabiňák 2021

                                                                                              Povinnosti výboru DHZ