Výbor DHZ

Výbor DHZ Valaská Dubová

Funkcia Meno priezvisko Doba funkcie
Predseda DHZ Ing. Marek Bačík 2017
Veliteľ DHZ Ing. Jaroslav Mlynárik 2017
Preventivár obce Ing. Marek Bačík 2017
Pokladník DHZ Katarína Kereškéniová 2017
Hlavný strojník DHZ Bc. Ivan Drabiňák 2017
Hospodár DHZ Benedikt Gajdoš 2017

                                                                                              Povinnosti výboru DHZ