Fire DRAGON 7000

     Dňa 5.10.2019 sa členovia nášho zboru zúčastnili v meste Šamorín hasičského výcviku, zameraného na zdolávanie požiarov v uzatvorených priestoroch. Praktickému výcviku v automobilovom návese predchádzalo detailné školenie od profesionálnych hasičov z HZS Pardubického kraja. Po teoretickej časti sa všetci členovia presunuli vonku na praktický výcvik. Samotný výcvik prebiehal za prítomnosti lektorov s použitím dýchacích prístrojov. Počas samotného výcviku sme mali možnosť si precvičiť viaceré modulácie požiaru v bytových priestoroch. Modelové situácie pozostávali z požiaru schodiska, požiaru kuchyne, ktorí vznikol ako skrat na fritéze, požiaru postele v spálni s následným ROLLOVER efektom. Všetky modelové situácie prebiehali v silne zadymenom priestore v stiesnených podmienkach. Dôležitosť výcviku bola v komunikácii zasahujúcej dvojice hasičov a potrebnej spolupráce. Zasahujúci hasiči sa museli naučiť zachovať kľud a rozvahu pri silne zadymenom a rozhorúčenom priestore, ktorí miestami dosahoval teplotu až 250 °C. Členovia si odniesli okrem dôležitých praktických skúseností aj osvedčenie o absolvovaní školenia od firmy Dräger. Dúfajme, že praktické znalosti budú naši členovia využívať len na takýchto modelových situáciách a nie na ostrých výjazdoch.

IMG-4443 IMG-7503 IMG-7553 IMG-7555 IMG-7564 IMG-7570 IMG-7573 IMG-7584 IMG-7596IMG-8019 IMG-8020