Oslava 105. výročia založenia hasičského zboru, 2013