Celookresné taktické cvičenie 2016

okt - 16 2016 | By

Dňa 15.10.2016 sme sa zúčastnili celookresného taktického cvičenia v Ludrovej. Námetom cvičenia bol požiar ihličnatého porastu. Taktického cvičenia sa zúčastnilo 23 dobrovoľných hasičských zborov z okresu Ružomberok. Priebeh taktického cvičenia spočíval v prieskume oblasti zasiahnutej požiarom, ktorí vykonal domáci dobrovoľný hasičský zbor z Ludrovej. Po vykonaní prieskumu začali svoju úlohu vykonávať aj jednotlivé zúčastnené družstvá rozdelené do viacerých okrskov. Na taktickom cvičení si jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory precvičili diaľkovú dopravu vody, súčinnosť zborov, komunikáciu pomocou prenosných vysielačiek. Strojníci jednotlivých zborov si precvičili prácu pri sériovom zapojení požiarnych striekačiek a prácu s pretlakovými ventilmi. Cieľ cvičenia splnil stanovený účel a každý zbor si odniesol mnoho vedomostí a praktických skúseností.