Odovzdávanie hasičskej techniky

feb - 24 2016 | By

Dňa 14.2.2016 o piatej hodine večer sa konala na námestí vo Valaskej Dubovej slávnosť pri príležitosti odovzdávania hasičskej techniky, nového hasičského automobilu Iveco Daily a protipovodňového vozíka. Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská Dubová si kľúče od novej hasičskej techniky prevzal z rúk podpredsedu vlády SR a ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva vnútra Ing. Marián Saloň PhD., ďalej predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, prednostka okresného úradu Ružomberok PaedDr. Anna Paráková, riaditeľ krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline plk. Ing. Jaroslav Kapusniak PhD., riaditeľ okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku pplk. Ing. Slavomír Hreha, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR PhDr. Ladislav Pethö a generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelín Horváth. Aj touto cestou sa chce dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská Dubová poďakovať všetkým zúčastneným za podporu a príjemnú atmosféru.


13
8 9 22 23 25 32 42 31 12 36 38
46 47 54
58
64 65 68 77 88