Tragická nehoda ťažbárov pri lesnom požiari: Viac ako 50 dobrovoľných hasičov v taktickom cvičení!

okt - 25 2015 | By

           S lesným požiarom v obci Valaská Dubová, časť Chríbik a evakuáciou osôb sa museli vysporiadať dobrovoľný hasiči dolného Liptova. Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská Dubová dňa 10.10.2015 zorganizoval „ OKRSKOVÉ TAKTICKÉ CVIČENIE DOBROVOĽNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV“ v extraviláne obce.

                Cieľom taktického cvičenia bolo precvičenie spôsobu nasadenia a riadenia síl a prostriedkov dobrovoľných hasičských zborov a ostatných záchranných zložiek pri riešení vzniknutého požiaru, ošetrovaní zranených a ich následnej evakuácie do bezpečnej zóny. Tohto cvičenia sa zúčastnili DHZO Valaská Dubová, Likavka, Martinček, Komjatná, Lisková, Liptovská Štiavnica, Rojkov, Príslušníci OR HAZZ Ružomberok a členovia Červeného kríža. Cvičenie pozorovali a vyhodnotili: PhDr. Ladislav Pethö – prezident DPO SR, pplk. Ing. Pavol Pecník – OR HAZZ Ružomberok, Alena Milanová – riaditeľka OV DPO Ružomberok, Mgr. Marián Brtko predseda OV DPO Ružomberok a Roman Kubala – člen výcvikového štábu OV DPO Ružomberok.

            Poplach bol vyhlásený o 14:06 miestnym rozhlasom obce Valaská Dubová. Po príjazde na udalosť bol veliteľ zásahu informovaný, že sa jedná o lesný požiar vzniknutý od traktora. Na požiarovisku sa nachádzali štyri osoby. Jedna osoba mala ľahké zranenia, druhá osoba mala zlomenú nohu, tretia osoba bola zavalená padnutým stromom, mala ťažké zranenia hrudníka a horných končatín, posledná štvrtá osoba bola usmrtená. Po prvotnom prieskume veliteľ zásahu zvolal posilové jednotky z okolitých obcí a aj Červený kríž. Medzitým členovia DHZO Valaská Dubová zabezpečili miesto udalosti, aby oheň neohrozoval postihnuté osoby a pripravili ich na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a následný transport. Po príjazde Červeného kríža bola poskytnutá postihnutým osobám predlekárska prvá pomoc a následne boli evakuované z miesta udalosti a odvezené k RZP. Po príjazde prvých posilových jednotiek bolo vytvorené dopravné vedenie a následne aj útočné vedenie pre dopravu hasiacej látky na požiarovisko. Po opätovnom prieskume veliteľ zásahu privolal ďalšie posilové jednotky a rozdelil miesto zásahu na dva zásahové úseky. Prvý zásahový úsek mal na starosti likvidáciu požiaru a druhý zásahový úsek mal na starosti dopravu vody. Nakoľko v danej lokalite je nedostatok vody bolo potrebné zabezpečiť potrebné množstvo vody kyvadlovou dopravou. Pre likvidáciu lokálnych ohnísk boli použité hasiace vaky s objemom od 19 l do 25 l a ručné požiarne náradie. Po úspešnom uhasení požiaru bola veliteľovi zásahu oznámená nezvestná osoba s mentálnym postihnutím ( autista ). Jednalo sa o mladistvého chlapca v športovom oblečení. Veliteľ zásahu vydal pokyn na vytvorenie pátracej skupiny o počte 26 hasičov, ktorý v náročnom a ťažko prístupnom teréne danú osobu dohľadávali. Po úspešnom dohľadaní a dopravení osoby k členom červeného kríža bolo taktické cvičenie ukončené približne o 16:47 hod.

Technika:

Tatra CAS 30 815-7                           1ks

Škoda 706 RTHP CAS 25                  1ks

Iveco Daily                                          3ks

Avia A30                                             4ks

Volkswagen transporter                      1ks

DSC_0621 DSC_0628DSC_0634 DSC_0652 DSC_0657 DSC_0668DSC_0679 DSC_0687 DSC_0690DSC_0701
DSC_0710
DSC_0728DSC_0731DSC_0738DSC_0743 DSC_0746DSC_0747DSC_0751DSC_0760DSC_0756DSC_0758
DSC_0780DSC_0790 DSC_0796DSC_0800DSC_0814DSC_0832DSC_0848DSC_0854DSC_0857DSC_0875DSC_0916DSC_0920DSC_0925DSC_0922DSC_0932DSC_0935 DSC_0939SAM_1256
SAM_1263
SAM_1268SAM_1284SAM_1285