Výcvik členov DHZO v protiplynovom výcvikovom stredisku strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Žiline

jan - 18 2018 | By

     Dňa 12.1.2018 sa šesť členov DHZO Valaská Dubová zúčastnilo výcviku v protiplynovom výcvikovom stredisku, ktoré sa nachádza v priestoroch strednej školy požiarnej ochrany v Žiline. Po absolvovaní zdravotných prehliadok a vykonaní polygónu v protiplynovom výcvikovom stredisku obdržalo šesť členov DHZO Valaská Dubová oprávnenie na používanie dýchacej techniky. Dýchacia technika slúži na ochranu dýchacieho systému. Pri zasahovaní v prostredí zamorenom toxickými látkami, časticami a v prostredí s nedostatkom kyslíka sú hasiči nútený používať dýchaciu techniku. Po absolvovaní tohoto typu výcviku sú už aj naši hasiči schopný zasahovať pri požiaroch a mimoriadnych udalostiach s potrebou používania dýchacej techniky.

 

  IMG_20180112_093136IMG_20180112_093100 IMG_20180112_100010 IMG_20180115_115027 IMG_20180112_080432 IMG_20180112_082731IMG_20180112_093112