Automatický externý defibrilátor v našej obci

okt - 03 2022 | By

     Záchrana ľudského života je to najcennejšie čo môžeme spraviť. V mnohých prípadoch to ale nie je vôbec jednoduché. Aj preto sa členovia nášho zboru zúčastnili praktického preškolenia na používanie automatického externého defibrilátora (AED), pod vedením skúseného záchranára, vedúceho operátora krajského operačného strediska záchrannej zdravotnej služby v Žiline Mgr. Viliama Sládeka.

     Prostredníctvom spolupráce s OZ Záchranná zdravotná služba VMS sa nám podarilo získať automatický ext. defibrilátor, ktorý bude zaregistrovaný do centrálneho registra AED a zahrnutý v celoslovenskej mape rozmiestnenia AED, ktorým disponuje záchranná zdravotná služba SR. Myšlienka umiestnenia AED v našej obci, vznikla z dôvodu dlhého časového dojazdu zdravotnej služby do našej obce, a existujúcou možnosťou rýchleho nasadenia prostredníctvom členov dobrovoľného hasičského zboru a okamžitého premiestnenia AED na miesto zásahu.  

     Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo rozšíriť svoje zdravotnícke vybavenie o automatický externý defibrilátor, ale na strane druhej pevne veríme, že ho nikdy nebudeme musieť použiť.