Dva dni preverovalo schopnosti hasičov taktické cvičenie DHZo okresu Ružomberok

aug - 20 2021 | By

     Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Cvičiť, cvičiť, cvičiť. Toto sú slovné spojenia, ktoré sa používajú u záchranných zložiek už od nepamäti. Aj preto som sa rozhodol tento rok zorganizovať jedno z najväčších a najrozsiahlejších taktických cvičení jednotiek DHZO okresu Ružomberok. Pomocou taktických cvičení sa nám darí prehlbovať svoje zručnosti a vedomosti, ako aj získavať nové poznatky a aplikovať ich do svojej praktickej činnosti. Jedná sa už v poradí o piate taktické cvičenie jednotiek DHZO okresu Ružomberok za posledné roky, ktoré organizujem.

     Taktické cvičenie sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. augusta 2021 v troch obciach, a to vo Vlkolínci, Liptovských Revúcach a vo Valaskej Dubovej. Témou cvičenia bola diaľková doprava vody systémom zo stroja do stroja, likvidácia požiaru chaty a dohľadávanie osoby v lesnom teréne a nakoniec likvidácia lesného požiaru v ťažko dostupnom teréne pomocou jazierkového systému.

     Začiatok cvičenia sa konal v obci Vlkolínec, kde sme trénovali diaľkovú dopravu vody. Téma bola určená takto, vzhľadom na to, že obec Vlkolínec je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva Unesco. Zdroj vody na hasenie požiarov je obmedzený na 30m3 v nádrži. Dodávka vody je možná buď kyvadlovou alebo diaľkovou dopravou. Vodu sme dopravovali z Trlenskej doliny až na Vlkolínec. Vzdialenosť je cca 800m s výškovým prevýšením 200m. Pomocou ôsmych prenosných motorových striekačiek a 980m dlhého dopravného a útočného vedenia, sa nám podarilo dostať vodu k dreveniciam na Vlkolínci. Pri tomto cvičení si mali hlavne strojníci možnosť vyskúšať svoje poznatky a ukázať ako vedia manipulovať so svojimi strojmi. Bolo potrebné vyrovnávať a pracovať so vstupným a výstupným tlakom na jednotlivých čerpadlách. Tejto časti cvičenia sa zúčastnili: DHZO Vlkolínec (DA Defender 5+1 ), DHZO Černová (DA Avia A31 – 6+1), DHZO Liptovská Štiavnica (CAS 15 IVECO Daily 5+1), DHZO Liptovská Teplá (CAS 15 IVECO Daily – 3+1), DHZO Lisková (CAS 15 IVECO Daily – 5+1), DHZO Kalameny (CAS 15 IVECO Daily – 1+2 ), DHZO Martinček (CAS 15 IVECO Daily – 4+1 ), DHZO Valaská Dubová (CAS 15 Iveco Daily – 2+1 ), DHZO Liptovská Revúce (CAS 15 IVECO Daily – 5+1). Cieľ danej časti cvičenia sme splnili. Voda bola dopravená na miesto určenia.

     Vo večerných hodinách  sme sa presunuli do obce Liptovské Revúce, kde sme precvičovali simulovaný požiar chaty a dohľadávanie nezvestnej osoby. Cvičenie bolo nasimulované veľmi dobre aj s rozšírením požiaru na okolitý porast. Pri tejto téme sa zúčastnené zbory rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina hasila požiar a druhá vytvorila rojnicu a dohľadávala nezvestnú osobu.  Pri likvidácii požiaru sa precvičovali schopnosti veliteľa pri nasadzovaní síl a prostriedkov ako aj zručnosť zasahujúcich členov DHZO. Bolo potrebné aj prehľadať silne zadymený objekt a tak veliteľ určil pátraciu skupinu a s použitím ADP (autonómny dýchací prístroj) prehľadávali objekt a zároveň uhasili vnútorné ohnisko požiaru. Ďalšie skupiny hasičov mali za úlohu ochladzovanie okolia, hasenie vonkajších ohnísk požiaru a dopĺňanie cisterien. Veliteľa sme preverili aj simulovanými poruchami na čerpadlách a zraneniami zasahujúcich členov DHZO. Aj s takýmito situáciami sa musel veliteľ vysporiadať. Tejto časti cvičenia sa zúčastnili: DHZO Vlkolínec (DA Defender 2+1 ), DHZO Černová (DA Avia A31 – 8+1), DHZO Liptovská Štiavnica (CAS 15 IVECO Daily 5+1), DHZO Liptovská Teplá (CAS 15 IVECO Daily – 3+1), DHZO Lisková (CAS 15 IVECO Daily – 5+1), DHZO Kalameny (CAS 15 IVECO Daily – 1+4 ), DHZO Martinček (CAS 15 IVECO Daily – 4+1), DHZO Valaská Dubová ( AS 15 Iveco Daily – 4+1), DHZO Liptovská Revúce (CAS 15 IVEcO Daily, CAS 32 T 815 – 12+1), DHZO Likavka ( AS 32 T 148 – 2+1), Rojkov (DA Avia A31 – 3+1), DHZO Komjatná (CAS 15 IVECO Daily – 5+1). Cieľ sa podarilo splniť, požiar bol uhasený, osoba dohľadaná a dopravená na miesto určenia.

     Poslednou časťou cvičenia bolo vybudovanie jazierkového systému, jeho zásobovanie vodou a následná likvidácia lesného požiaru z posledného jazierka. V tejto časti cvičenia bolo potrebné vytvoriť dopravné vedenie, prečerpávacie stanovištia a vybudovať stanovištia na postavenie a naplnenie jazierok. Bolo potrebné nasadenie viacerých členov DHZO a zostaviť skupiny na vynesenie a budovanie jazierok. Tejto časti cvičenia sa zúčastnili: DHZO Vlkolínec (DA Defender 1+1 ), DHZO Černová (DA Avia A31 – 6+1), DHZO Liptovská Štiavnica (CAS 15 IVECO Daily 5+1), DHZO Liptovská Teplá (CAS 15 IVECO Daily – 3+1), DHZO Lisková (CAS 15 IVECO Daily – 5+1), DHZO Kalameny (PV3S – 1+1), DHZO Ivachnová (CAS 15 IVECO Daily – 5+1), DHZO Valaská Dubová (CAS 15 Iveco Daily – 4+1), DHZO Liptovská Revúce (CAS 32 T 815 – 4+1), DHZO Likavka (PV3S – 1+1), Rojkov (DA Avia A31 – 5+1), DHZO Ludrová (CAS 15 IVECO Daily – 2+1). Cieľ cvičenia sa podarilo splniť. Jazierka boli plynulo zásobované vodou a požiar sme boli schopný hasiť.

     Taktické cvičenie splnilo svoj účel. Identifikovali sme nedostatky a vieme pracovať na ich odstránení. Vďaka takýmto cvičeniam, kde je potrebná spolupráca medzi jednotlivými členmi a jednotlivými DHZO, sa v neposlednom rade zlepšujeme aj v komunikácii a prenášaní, spracovávaní a vyhodnocovaní potrebných informácií. V budúcnosti vďaka rôznym taktickým cvičeniam, na ktorých sa zúčastnia členovia DHZO, môžeme byť o to nápomocnejší  príslušníkom HAZZ. Na záver by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným členom DHZO za ich ochotu a profesionalitu pri cvičení. Osobitne chcem poďakovať spoluorganizátorom Marošovi Macíkovi, Igorovi Šimončičovi z DHZO Liptovské Revúce, Pavlovi Kupčovi z DHZ Vlkolínec a Jaroslavovi Mlynárikovi ml. z DHZO Valaská Dubová.

 

                                                                                                      

   veliteľ DHZO Valaská Dubová

           Ing. Marek Bačík