Spozorovaný lesný požiar na Žiari

apr - 14 2020 | By

Na veľký piatok pred obedom bolo spozorované zadymenie v lesnom poraste v oblasti Žiaru pri telekomunikačnom vysielači. Zadymenie nahlásil občan Val. Dubovej lesnému hospodárovi, ktorý o zadymení okamžite informoval  predsedu PSU Val. Dubová a veliteľa DHZ Val. Dubová. Lesný hospodár išiel situáciu okamžite preveriť a zistil, že sa jednalo o rozsiahlejší požiar suchého lístia a trávy. Požiar sa s určitosťou rozšíril od založeného ohniska nachádzajúceho sa priamo na ceste. Požiar sa nachádzal na hrebeni Žiaru, kde pofukoval vietor a pomáhal k rozširovaniu požiaru. Jednalo sa o niekoľko malých ohnísk. Na výpomoc prišli  dvaja členovia DHZ Val. Dubová s dvoma gemfo vakmi. Požiar sa rozširoval v lesnej hrabanke a bolo potrebné postupné zalievanie vodou. V priebehu zásahu bol postupne oboznámený starosta Val. Dubovej ako aj Komjatnej, keďže miesto požiaru sa nachádza skoro na hranici urbárov. Starosta Komjatnej oznámil predsedovi PSU Val. Dubová, že sa jedná o požiar z predchádzajúceho dňa, kedy v tejto oblasti opekali mladý ľudia z Komjatnej. V predchádzajúci deň požiar zahasili dobrovoľníci z Komjatnej. Nakoľko v piatok pofukoval silný vietor a momentálne prevládalo veľmi suché počasie tak sa požiar rýchlo opätovne rozhorel.

Chceme aj touto cestou upozorniť občanov a ľudí, ktorí sa v týchto časoch zdržujú v horách a na lesných pozemkoch, aby dávali obzvlášť pozor a nezakladali jednotlivé ohniská a nepoužívali otvorený oheň. Každý z nás si chce určite v týchto časoch spríjemniť život pobytom v lese a opiecť si dáku maškrtu, ale momentálne v lese prebieha najrizikovejšie obdobie. V lesoch prevláda nový život, prichádza jar. Les je plný suchého lístia a trávy, ktorá sa ešte nestihla spamätať po predchádzajúcej zime. Stretáme sa s čoraz väčším počtom návštevníkov v lese a tým pádom stúpa riziko možného vzniku požiarov. Keď budeme všetci disciplinovaný a uvedomelí, predídeme tým možným škodám.