Rozsiahli požiar troch hospodárskych objektov

feb - 26 2020 | By

V sobotu 22.02.2020 o 14:27 hod. vznikol požiar automobilu v jednom z humien na školskej ulici. Majiteľ objektu okamžite informoval veliteľa DHZ Val. Dubová o požiari dielne. V tom čase sa naša jednotka s technikou CAS 15 IvecoDaily nachádzala na požiarnej asistencii na Fortuna ligovom zápase MFK Ružomberok – DAC Dunajská Streda. Veliteľ DHZ Val. Dubová upovedomil s touto skutočnosťou majiteľa objektu a informoval ho, aby okamžite informoval o tejto udalosti krajské operačné stredisko HaZZ. Veliteľ DHZ Val. Dubová okamžite informoval všetkých členov DHZ Val. Dubová o vzniknutej udalosti, aby išli pomáhať pri záchranárskych prácach. Taktiež upovedomil s touto skutočnosťou aj hlavného organizátora podujatia futbalového zápasu a žiadal ho o podanie informácie ohľadom možnosti opustenia podujatia za účelom záchranárskych prác v našej obci. Nakoľko išlo o rizikový zápas, pri ktorom boli stanovené obmedzujúce opatrenia, musela jednotka zostať na futbalovom zápase až do skončenia zápasu a vyprázdnenia sektoru hostí na futbalovom štadióne MFK Ružomberok. Okamžite ako bolo možné štadión opustiť jednotka sa premiestnila do obce na miesto požiaru. Počas celej doby od vzniknutia udalosti prebiehala komunikácia medzi krajským operačným strediskom HaZZ a veliteľom DHZ Val. Dubová. Po príjazde na miesto udalosti sa štyria členovia zahlásili veliteľovi zásahu a pridali sa ku záchranárskym prácam. Záchranárske práce trvali v spolupráci s HaZZ Ružomberok, DHZO Likavka a DHZO Val. Dubová do 16:50 hod. Potom veliteľ zásahu z HS Ružomberok odovzdal požiarisko veliteľovi DHZO Val. Dubová. Členovia DHZO Val. Dubová vykonávali dohášacie práce a hliadkovaciu činnosť do 03:00 hod nasledujúceho dňa, kedy začalo v obci pršať a hliadkovacia činnosť sa prerušila, nakoľko požiarisko nevykazovalo žiadne známky horenia.  

Ráno 23.02.2020 o 9:00 hod. bol veliteľ DHZO Val. Dubová telefonicky informovaný p. Svobodovou o opätovnom rozhorení materiálu na požiarisku. Jednotka DHZO Val. Dubová sa okamžite dostavila na požiarisko a znova začala s hasičskými prácami. Uskladnené, udupané seno začalo opakovane tlieť. Bolo potrebné všetko uskladnené seno rozhodiť a postupne zalievať vodou. Hasičské práce sa ukončili v nedeľu o 12:30 hod. Na mieste požiariska sa ponechalo jedno vedenie C s prúdnicou napojené na miestny hydrant pre prípadne opätovné rozhorenie. Celé požiarisko bolo členmi DHZO Val. Dubová kontrolované do večerných hodín.