Výročná schôdza DHZ Valaská Dubová

feb - 26 2020 | By

     V sobotu prvého februára vo večerných hodinách sa v priestoroch kultúrneho domu Val. Dubová uskutočnila výročná schôdza DHZ Val. Dubová. Okrem členov DHZ Val. Dubová nás svojou prítomnosťou poctili delegát územnej organizácie Ružomberok p. Dušan Pavlík, starosta obce Igor Tulinský a poslanci obce p. Jozef Kendera a JUDr. Juraj Kadubec. Na výročnej schôdzi boli postupne prednesené správy o činnosti zboru, správa revízora, správa o hospodárení za predchádzajúci rok 2019. Ďalej bol prednesený plán činnosti a plán odbornej prípravy na rok 2020. Na výročnej schôdzi boli prijatí dvaja nový členovia, Matej Holubčík a JUDr. Juraj Kadubec. Výročná schôdza sa každoročne nesie v duchu slávnosti, pohody a dobrej nálady. Za obetavú prácu a aktívnu činnosť v roku 2019 boli povýšení niektorí členovia zboru v triede výkonných hasičov. Martin Kačník, Michal Gajdoš, Peter Drabiňák a Tomáš Lisičan boli povýšený do hodnosti rotník a Oliver Hrčka a Filip Bocko do hodnosti nadrotník.

Výbor DHZ Valaská Dubová sa rozhodol darovať ďakovný list Michalovi Gajdošovi za príkladnú prácu v zbore za jeho mimoriadne aktívnu činnosť za rok 2019. Na záver všetkých členov starosta obce pohostil dobrým občerstvením formou klobásy. Členovia DHZ Val. Dubová si popriali všetko dobré do nastávajúceho roku a v dobrej nálade sa  výročná schôdza ukončila.