Taktické cvičenie hasičských jednotiek okresu Ružomberok

okt - 23 2018 | By

POŽIAR PODKROVIA V ZŠ s MŠ VALASKÁ DUBOVÁ

      Dňa 20.10.2018 sa v obci Valaská Dubová konalo taktické cvičenie hasičských jednotiek okresu Ružomberok. Námetom cvičenia bol požiar v podkrovnom priestore Základnej školy s Materskou školou vo Valaskej Dubovej. Taktické cvičenie bolo vedené pod taktovkou OR HaZZ Ružomberok.

Cieľ cvičenia:            

 • precvičenie nasadenia a riadenia síl a prostriedkov pri zdolávaní požiarov a záchrane osôb,
 • precvičenie a zdokonalenie činnosti jednotky pri evakuácii osôb (vyvedením, vynesením),
 • precvičenie personálu pri evakuácii osôb do príchodu hasičských jednotiek,
 • preverenie pripravenosti a akcieschopnosti techniky a členov  DHZO,
 • precvičenie súčinnosti zasahujúcich jednotiek,
 • precvičenie postupu starostov obcí pri vyhlasovaní požiaru,
 • preverenie správnosti komunikácie zúčastnených jednotiek.

Zúčastnené hasičské jednotky a ostatné zložky a ich materiálno technické vybavenie:

 • OR HaZZ Ružomberok     CAS 30 IVECO, AHZS MB Atego, Peugeot Boxer, 
 • DHZO V. Dubová CAS-15 Iveco Daily,
 • DHZO Likavka CAS-32 T-148, Iveco Daily,              
 • DHZO Komjatná CAS-25 Š706,      
 • DHZO Martinček CAS-15 Iveco Daily,      
 • DHZO Lisková CAS-15 Iveco Daily,               
 • DHZO Ludrová CAS-15 Iveco Daily,      
 • DHZO L. Sliače – vyšný CAS-15 Iveco Daily,       
 • DHZO Kalameny CAS-15 Iveco Daily,
 • DHZO Liptovské Revúce CAS-15 Iveco Daily,
 • DHZO Liptovská Lúžna CAS 15-15 Iveco Daily.

Priebeh cvičenia

     Po spozorovaní požiaru zamestnancom Základnej školy s Materskou školou Valaská Dubová a nahlásením na operačné stredisko HaZZ v Žiline, bol vyhlásený poplach na HS Ružomberok, DHZO Likavka (zaradený do A kategórie) a miestnej jednotke DHZO Valaská Dubová. Domáca jednotka bola na mieste udalosti ako prvá. Veliteľ zásahu po získaní prvotných informácií od zamestnancov ZŠ s MŠ nariadil vykonať prieskum zo severnej strany objektu, jednou dvojčlennou prieskumnou skupinou. Prieskumná skupina bola vybavená ADP, lanom, sekerou, svietidlami a jedným útočným „C“ prúdom. Prieskumná skupina našla a vyviedla zo zadymeného priestoru jednu osobu a pokračovala v prieskume. Po príchode príslušníkov OR HaZZ Ružomberok velenie prebral veliteľ OR HaZZ Ružomberok. Veliteľ zásahu si vyžiadal ďalšie sily a prostriedky a zriadenie riadiaceho štábu. Následne vytvoril dva zásahové úseky. Prvý zásahový úsek mal na starosti prieskum objektu, vyhľadanie a evakuáciu osôb, lokalizáciu a následne likvidáciu požiaru v objekte. Poslednou úlohou prvého zásahového úseku bolo ochladzovanie okolitých objektov. V prvom zásahovom úseku boli zapojené OR HaZZ Ružomberok, DHZO Valaská Dubová, Komjatná, Likavka a Martinček. Druhý zásahový úsek dopravoval na miesto udalosti vodu, pomocou diaľkovej dopravy vody, systémom z CAS do CAS na vzdialenosť 360 m. V druhom zásahovom úseku boli zapojené DHZO Liptovské Sliače – vyšné, Kalameny, Liptovské Revúce, Ludrová, Lisková a Liptovská Lúžna.

      Po ukončení cvičenia prebehlo krátke zhodnotenie, kde boli povedané pozitíva ako aj negatíva cvičenia. Taktické cvičenie splnilo svoj účel. DHZO si vyskúšali diaľkovú dopravu vody ďalším spôsobom ako aj komunikáciu a spoluprácu s riadiacim štábom a OR HaZZ Ružomberok.

     Záverom možno skonštatovať, že jednotky DHZO sa opäť posunuli o krok vpred, získali a osvojili si ďalšie postupy a zručnosti.

 

                                                                                                                                                                       Marek Bačík

                                                                                                                                                       predseda DHZ Valaská Dubová

     DSC-6 DSC-12 DSC-13 DSC-17 DSC-23 DSC-24 DSC-27 DSC-35 DSC-36 DSC-38 DSC-39 DSC-43 DSC-49 DSC-50 DSC-51 DSC-52 DSC-53 DSC-57 DSC-58 DSC-59 DSC-60 DSC-61 DSC-62 DSC-63 DSC-64 DSC-70 DSC-71 DSC-72 DSC-73 DSC-76