110. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru Valaská Dubová

júl - 06 2018 | By

     Tretia júnová nedeľa vo Valaskej Dubovej patrila hasičom a oslave 110. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru. Takýmto spôsobom si chceli súčasní hasiči uctiť predkov a hlavne ich prácu, vytrvalosť a obetavú činnosť pri boji so živelnými katastrofami, ktorých v tejto obci nebolo málo.

     Koniec 19. storočia priniesol prelom v oblasti hasičstva. Nariadenie Uhorského ministerstva vnútra z roku 1888 ukladalo povinnosť každej obci s viac ako 50 usadlosťami mať hasičskú zbrojnicu a zriadiť či už platený alebo dobrovoľný hasičský útvar zložený z mužov vo veku 20 – 40 rokov.

     Ani obec Valaská Dubová nebola výnimkou. Pátranie po minulosti, aktuálneho predsedu zboru, Ing. Mareka Bačíka zaviedlo až do roku 1908. Vtedy partia občanov zložila sľub do rúk starostu, že budú poctivo a čestne vykonávať funkciu dobrovoľných hasičov. Zbor odvtedy prešiel dlhú cestu. Fyzicky náročný spôsob hasenia ohňa s koženými vedrami postupne vystriedali ručná hasičská striekačka s váhadlami, neskôr motorová striekačka, ktorú si obec zadovážila na prelome rokov 1955 – 1956. Dnes obec disponuje modernou technikou ako je CAS 15 IVECO DAILY, PS 12, PS 16 a ďalším potrebným materiálno-technickým zabezpečením. Okrem ochrany pred požiarmi sa zbor každoročne aktívne venuje i športovej činnosti a jeho členovia pomáhajú pri rôznych obecných podujatiach. Svedomitý prístup členov a výboru DHZ k práci  umožnil aj usporiadať tento deň,  ako oslavu a vzdanie úcty našim predchodcom.

     Neľahká úloha stála pred všetkými členmi, ktorí sa rôznym spôsobom zapájali do príprav trvajúcich niekoľko mesiacov. Tie najintenzívnejšie čakali zbor len pár dní pred celou akciou. Dôkazom usilovnosti členov bol vydarený kultúrny zážitok, ktorý stál za všetku námahu a prebdenú noc pred dlho očakávanou nedeľou, 17. júna.

     Všetko začalo slávnostným pochodom ulicami obce do kostola zasväteného sv. Michalovi Archanjelovi. Sv. omšu celebroval Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý svojimi slovami vyzdvihol prácu dobrovoľných hasičov a poukázal na ich dôležitosť v každej obci. Súčasťou sv. omše bolo aj požehnanie novej hasičskej zástavy. Po slávnostnom obede nasledovalo odovzdávanie pamätných listov a ocenenie niektorých aktuálnych i bývalých členov zboru. Hostia z DHZ Ludrová predviedli divákom hasenie pomocou ručnej hasičskej striekačky, čo umožnilo všetkým zúčastneným vytvoriť si predstavu o tom, aké telesne náročné bolo v minulosti hasenie. Na slávnosti nechýbali ani predstavitelia partnerskej obce  a členovia SDH Březiny, predstavitelia DPO SR a to PaedDr. Tomáš Zanovit, predseda Krajskej organizácie DPO SR Žilina, Alena Milanová, tajomníčka Územnej organizácie DPO SR Ružomberok, Roman Kubala, člen výboru Územnej organizácie DPO SR Ružomberok a príslušníci HaZZ SR  Ing. plk. Jaroslav Kapustniak, Krajský riaditeľ HaZZ Žilina a Ing. pplk. Slavomír Hreha, okresný riaditeľ HaZZ Ružomberok. O hudobnú vložku sa postarala hasičská dychová hudba zo Sečoviec.

     DHZ Valaská Dubová, hoci počtom patriaci medzi menšie zbory, dokázal, že ak sa spojí dobrá myšlienka a správni ľudia, dokáže sa i nemožné. Slnečné počasie dodalo celému dňu neopakovateľnú atmosféru.                                               

                                                                                                                                                              Katarína Kereškéniová

 

                                                     DSC_3010 DSC_3034 DSC_3038 DSC_3039 DSC_3048 DSC_3063 DSC_3066 DSC_3067 DSC_3068 DSC_3082 DSC_3092 DSC_3117 DSC_3120 DSC_3122 DSC_3128 DSC_3131 DSC_3132 DSC_3134 DSC_3143 DSC_3157 DSC_3163 DSC_9610 DSC_9611 DSC_9613 DSC_9617 DSC_9620 DSC_9622 DSC_9624 DSC_9625 DSC_9626 DSC_9637 DSC_9643 DSC_9667 DSC_2955 DSC_2959 DSC_2960 DSC_2962 DSC_2979 DSC_2983 DSC_2987 DSC_2988 DSC_2989 DSC_2990 DSC_2991 DSC_2992 DSC_2996 DSC_3009