Výcvikový rok začali hasiči kurzom prvej pomoci

mar - 16 2018 | By

     Dňa 9.3.2018 sa členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru zúčastnili na kurze prvej pomoci. Jedenásti členovia sa od 8:30 vzdelávali v priestoroch obecného úradu na poskytovanie predlekárskej prvej pomoci. Tento kurz viedol dlhoročný záchranár pán Viliam Sedúch (vedúci operátor Krajského operačného strediska Zdravotnej záchrannej služby Slovenskej republiky). Po niekoľko hodinovom intenzívnom kurze boli členovia podrobení preskúšaniu. Všetci jedenásti kurz úspešne absolvovali. Účastníci si po teoretickej príprave, prakticky skúšali  a  osvojovali obväzovú techniku, zastavovanie krvácania, zisťovanie stavu vedomia, oživovanie osôb rôznych vekových kategórií, pomoc pri dusení cudzím predmetom, fixovanie zlomenín a mnoho iného. Kurz bol intenzívny, no za to veľmi prínosný a profesionálny. Lektor problematiku vysvetľoval odborne a pritom zrozumiteľne. Dúfame, že absolventi tohto kurzu, sú pripravení a schopní poskytnúť predlekársku prvú pomoc komukoľvek kto to bude potrebovať.     

                                                                                           
Marek Bačík, predseda DHZ

IMG_20180309_111053 IMG_20180309_112141 IMG_20180309_114637 IMG_20180309_120141 29261412_433799337033720_6022429668169220096_o 29262047_433799253700395_3013540314062258176_o 29216927_433799270367060_7175757120199983104_o